Bejelentéskertsegipolgarorseg
Szomszédok Egymásért Mozgalom

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
BEMUTATKOZUNK

Köszöntöm Önöket a Debrecen Kertségi Polgárőr Kiemelt Közhasznú Szervezet honlapján.

Szervezetünk elődje 1991.04.14-én alakut meg Csapókerti Önvédelmi Szervezet néven 50 fővel. A szervezet minden másnap járőrözési tevékenységet folytatott nappal és éjszaka. A rendszerváltás tette szükségessé a megnövekedett bűncselekmények elszaporodása miatt. Az élet hozta magával, hogy a lakosság reagáljon a bűncselekmények megakadályozása végett. 1992. februárban alakult meg a Városi Polgárőr Szövetség 70 fővel. Ennek alapító tagjai voltunk 1997. októberig. A Városi Polgárőr Szövetségből kilépve lett a Debrecen Kertségi Polgárőr Kiemelt Közhasznú Szervezet 1998-tól. Ekkor indítottuk el a Szomszédok Egymásért Mozgalmat Debrecenben elsőként, melynek ma már többezer tagja van. Ebben az időben kezdtük el a SZEM Mozgalom alapjainak létrehozásával a riasztó rendszer kiépítését pánikkapcsolóval. Ez ma is működik közel 800 lakásban.

Szervezetünk céljai és feladatai között szerepel:

 

  • Debrecen közigazgatási területén bűncselekmények megelőzése és megakadályozása, járőrszolgálat teljesítése gyalogosan és gépkocsival.
  • Ifjúság Védelme Mozgalomban folytatni a területen lévő iskolák, óvodák nappali és éjjeli megfigyelését, előadások szervezése, a drogterjesztés negatív hatásainak megakadályozása.
  • A közrend, közbiztonság védelme, a bűncselekmények megelőzése, megakadályozása, a közbiztonság javítása közösen a Rendőrséggel és a Közterület Felügyelettel, valamint minden olyan civil szervezettel, mely egyetért a polgárőri tevékenységgel.

 

Minden tevékenységünket a fenti céloknak rendelünk alá.

Szervezetünk az egyre nagyobb népszerűségnek, megbecsülésnek köszönhetően egyre többen kérnek segítséget üdülés, temetés, katasztrófa idején a lakások megvédésére.

Résztveszünk a debreceni rendezvények biztosításában, ilyenek a Virágkarnevál, egyetemi, közösségi házi, gyermeknapi rendezvények biztosítása.

Részt vállalunk a szemétszedés, parlagfű-mentesítés, illetve ellenőrzésben, valamint a Liget téri játszótér és a területünkön lévő iskolák rendezvényein, ahol több alkalommal rendeztünk közlekedési versenyeket.

2000-ben a kiváló munkánkért az Önkormányzat csapatzászlóval ismerte el tevékenységünket, amire ma is büszkék vagyunk. A Rendőrség mellett a Megyei Polgárőrség, a Közterület Felügyelet, Mozgáskorlátozottak Egyesülete mellett számos civil szervezet kötött szalagot a zászlónkra.

2009-ben csatlakozott szervezetünkhöz az Egyetemi Polgárőr Csoport 36 taggal, a Csapókerti Polgárőr Egyesület 52 fővel, a jelenleg alakult Létai úti Csoport 20 fővel, saját egyesületünk 81 fővel. Szervezetünknek összesen 189 polgárőr tagja van. Területünkön több csoportvezető van, akik irányítják a polgárőrök tevékenységét.

2009-ben alakítottuk meg a Csapókerti és a Kinizsi utcai iskolákban az ifjúsági polgárőr csoportokat, melyek mai is aktívan működnek, részt vesznek különböző rendezvények biztosításában.

2009-ben megalakítottuk a Lovas Polgárőrséget 5 fővel, mely ma is aktívan működik, Nagycsere, a Halastavak és a Vígkend Major területeken. A polgárőrök saját lovaikat használják és nagy segítséget nyújtanak ezzel az erdős területen kint lakó tanyasi embereknek, akiknek humanitárius szolgálatot is tesznek. Tevékenységüknek köszönhetően sikerült visszaszorítani a falopásokat és a vadorzást.

Együttműködési szerződést kötöttünk a Városi Rendőrkapitánysággal, a Közterület Felügyelettel, a Danla Kft-vel, a Puskás Lövész Klubbal, iskolákkal, óvodákkal, orvosi rendelőkkel és a Mozgáskorlátozottak Egyesületével.

Legfőbb támogatóink: Városi Önkormányzat, Nemzeti Civil Alap, Posta Igazgatóság.

Tagjai vagyunk az Országos és a Megyei Polgárőr Szövetségnek.

Jelenleg 5, 10, 15 éves tagjaink mellett 6 fő 20 éves polgárőr tagunk is van, akiknek munkáját oklevéllel és jelvénnyel ismerték el

2011. évi feladataink között szerepel a posztos polgárőri szolgálat fejlesztése, folytatni szükséges a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében végzett munkákat, fel kell lépni a kábítószer terjedése ellen, de van még tennivalónk a közlekedésbiztonság, a baleset megelőzés terén. E munka legfőbb színterei az iskolák. Tovább kell építeni az ifjú polgárőr mozgalmat. Fejleszteni kell a Szomszédok Egymásért Mozgalmat. Az áldozattá válás megakadályozása érdekében tervszerűen kell foglalkozni az idős egyedülálló emberek védelmével. Ilyen munkát végzett a Lovas Polgárőrség az elmúlt időben a nagycserei tanyavilágban.

2011. május 15-31. között kiemelt EU-s rendezvények lesznek Debrecenben és külön kérésre segíteni kell a Rendőrség munkáját.

Külön feladat az idényjellegű bűncselekmények megelőzése, ilyenek a terménylopás és a falopások, az idegenforgalmi szempontból frekventált területen a szezonban történő ellenőrzések, a környezet- és a természetvédelem, és az őszi iskolakezdési időszakban a bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok megvalósítása.

Vezető tisztségviselőink:

Uj István elnök, Erdélyi Tamás titkár, Puskás Géza alelnök.

Címünk: 4033 Debrecen, Süveg utca 3.

 

 

  Tisztelt olvasó, amennyiben fontos Önöknek is a város közbiztonsága, úgy lehetőségük van ebben az évben is támogatni szervezetünket személyi jövedelemadójuk 1 százalékával.

Kérjük, hogy a rendelkező nyilatkozatára az alábbi adószámot irja rá:

18552210-1-09.

Ne felejtse a nyilatkozatot kitölteni és aláírni.

Segítségüket köszönjük.

Ezúton is szeretnénk megköszönni azon tagjainknak, szervezeteknek a 2007-2008-2009-és a 2010-es támogatásuk 1 százalékát mellyel nagyban hozzájárultak szervezetünk müködéséhez, városunk közbiztonságához.  Az összeget minden

esetben működési célokra költöttük.

Tisztelt Olvasó!

Értesiteni szeretnénk minden olvasót és éredeklődőt,hogy Debrecenben ugy döntöt 6 szervezet,igaz nemkis nyomásra,hogy meg alakitjuk a Debrecen Városi Polárőr Közhasznú Szövetséget.

Az iratokatmár bejegyzésre a HB.Megyei Biróságra 2011.októberében bejegyzésre már beadtúk. A Szövetség létre hozói a következő egyesületek voltak:

Őrláng KözlekedésiKözhasznú Egyesület

Kertségi Polgárőr Kiemelten Közhasznu Szervezet

Halápi Polgárőr Egywsület

Csapokerti Polgárőr Egyesület

Debrecen Városáért Polgárőr Közhasznú Egyesület

Józsai Polgárőr Település Fejlesztési Tagozata

Az Egyetemi Polgárőrseg 2009-ben beolvadt a Kerségi Polgárőr Szervezethez.

Ezen 6 szervezet lefedi  város egész területét a külterületekkel együtt.  Avárosi rendezvényeken részt veszünk a biztositásokkal együt a Rendőrséggel több ezer óra közös szolgálatot látunk el.

E hat szervezet 650 fő OPSZ igazolványal kiadott igazolványal rendelkeznek.SZMSZ tagjai 3000 fö 800 lakásba telepitettünk riasztó berendezést pánik kapcsolóval létre hoztuk a lovas polgár őrséget, megalakitottuk a kerékpáros polgárőrséget,nem beszélve a közlekedési egyesületről mely igen hatétékonyan müködik a Renddőrséggel együtt.A polgárőrök ismerik a területükön élő lakosokat,többször kérnek segitséget e mellet humanitárius munkát is ellátunk főleg a tanyákon élő emberek körében.

Az ott élő helyi önkörmányzati képviselőkkel jó a kapcsolatunk és a vissza jelzés alapján azt tudjuk mondani,hogy megvannak elégedve a polgárőrök munkájával.1997-óta először fordult elő,hogy ezen szervezeteket az önkormányzat egyetlen forinttal nem támogatta viszont a polgárőrség a kért rendezvényeken való reszvételt minden esetben biztositotta (virágkarnevál,campus,országos kerékpár verseny okt.23.) stb.

Több esetben volt már,hogy kevesebb összeget kaptunk a költsegvetés függvényében de,,,hogy egyálltalán ilyen még nem volt arra tudunk gondolni,hogy annyira megjavúlt a közbiztonság,hogy a polgárőrökre már nincs szükség.

 2012.jan.23-án lesz a Polgárőrseg által szervezet S.O.S.segélyhivó telefonok átadása a polgárőr egyesületeinek Debrecenben a Megyei Önkormányzat épűletében  Bocskai teremben,úgy gondoljúk,hogy azon szervezetek akik jelenkeztek a segélyhivó telefonok átvételére azon szervezetek olyan egyedül élő vagy idős emberek részére adják át akiknek ez feltétlen nagyon fontos.Ugyan akkor meg kell szervezni az állandó ellenőrzést esetleg ügyeleti rendszert kell felállitani,meg kell akadályozni,hogy az idős beteg emberek kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek,látogatni kell az egyedül élő személyeket,fel kell hivni a figyelmüket a trükkös tolvajokra,csalókra a hamis pénzel való visszaélésekre,a hatósági,közüzemi jelleg szinlelésre, a szerződésekkel való visszaélésekre.Az idős,egyedülálló,beteg,szociális támogatásra szorúló állampolgárok ,elkerésése,segitése.Közösségi programok,rendezvények szervezése,az egy-iskola egy-polgárőr programba be kell épiteni az idősekkel kapcsolatos pozitiv erkölcsi értékrend kialakitását megerősitését,együttmüködve biztositani kell a fiatalok és időssek közötti párbeszédet,erősitve az egymás iránti tiszteletet.

A kerékpáros csoport beindulása a Postával kötöt szerződés értelmében a kulső részeken a levél szekrények ellenőrzése is a feladatok közzé tartozik nem különben a Postai hivatalok melyeket, éjjel-nappal külonböző időpontokban ellenőrzik az abban az időben szolgálatot teljesitő polgárőrök.
Az utobbi idöben több betörésről kaptunk értesitést ezek után el rendeltuk a területen a fokozot szolgálatot.Az egyik éjjel szolgálatból haza tartó polgárőr felfigyelt,hogy a Szabó Pál utcában az egyik házból nagy a kipakolás a polgárőr ismerte a tulajdonost de nem azok pakoltak,hivta rendőrséget akik öt percen belűl három kocsival három oldalról érkeztek,a betörőket a helyszinen elkapták akik nem voltak ismeretlenek a rendőrség előtt.
A Lilatéri iskolával elkezdtuk a kresz és drogokkal kapcsolatos előadás sorozatot de szó lesz a megemelt büntetési tételekről is.Az előadás sorozatot az egyik polgárőrunk egyetemi docens fogja tartani.

 

Értesitettek a polgárszervezettől,hogy az egyik szolgálatot ellátó polgárőrt sulyosan bántalmazták merta tettenért személyt feljelentette a rendőrségen.A biróság mint mint közfeladatot ellátó személy ellen irányuló támadásért egy év négy hónap szabadság vesztési buntetéssel honorálta. Abiróság azt sem vette figyelembe,hogy az elkövető maga is polgárőr volt. Rövidesen véget ér az uj törvénnyel kapcsolatos tenni valónk.Az már köztudot,hogy az OPSZ a szervezetunket elfogadta,ennek alapján az ujtörvényből a polgárőröket levizsgásztatuk az alapszabály elkészult az uj igazolványokhoz az igénylőlapokat kiosztottuk s ez azt jelenti,hogy rövidesen véget ér az hogy a közvélemény és a felsőbb szerveknek előtt is polgárőröknek tekintsenek bennünket.További reménységünk,hogy az önkormányzat is belátja a tévedését és elkezdi támogatni a polgárőröket. 2012.08.15-én volt tárgyalásunk a Debrecen önkormányazti vezetőkkel melyen meg állapodot öt szervezet vezetőivel,hogy továbbra is marad a hat szervezet és azokat fogja támogatni. 2012.08.25-én megjelent aHB.Naploban cikk szerint Továbbra is kulön utakon járnak a polgárőrök. Az előző évben hallottunk első alkalommal, hogy a debreceni polgárőröket egy szervezetbe kivánják tömöriteni. Az elképzelés ötletadója Tóth Attila megyei elnök volt. A debrecenben müködő egyesuletek közzül a Deb.Polg.Civis Városért lett egyesulet lett volna mely magába olvasztotta volna a többieket. Ez az egyesület 2010-ben alakult, a többi csoport nem ismerte a Vezetójuket sem a polgárőröket sem a munkájukat. Az egyutmüködés elől nem kivánt kitérni a 15-20 éve müködő egyesulet. Egy olyan szövetséget ajánlot melyben a hat egyesület tömörult volna, a hatb egyesulet vezetősége pedig közösen léphetet volna fel a polgárőr munka egységesitése,szinvonalának emelése érdekében,egyfajta érdekképviseletet is elláthatot volna,ez a szövetség.Ezt a csatlakozást fel ajánlottúk,ezzel a Civis Polg. Egyesulet nem kivánt élni. Most kaptam, egy 2011.nov.14-irt levelet melyet a Molnár Miklós Civis egyesulet alelnöke irt a Dobos Tamás Polgárőr debreceni szervezet elnökének,hogy a Civis Polg.egyesulet vezetősége Tóth Attila megyei elnök és Turós András az OPSZ-elnöke folyamatos tárgyalásban vannak a debreceni hat egyesulet egy szervezetbe való tömöritéséről,erről a Város vezetőit is folyamatosan tájékoztatták,szépség hibája,hogy erről az öt szervezet és 650-en polgárőre semmit nem tudot,ebben levan irva, hogy ez rövidesen még 2011 végén meg fog történi.A város vezetői 2012.08.15-én egészen másként nyilatkoztak,elismertek hat szervezetet és 2012-ben ezeket fogják támogatni.Reméljük,hogy ez igy is lesz ez az egyesitési huza-vona jelentette azt,hogy a polgárőröket 2011-ben öt millió forinttó fosztották meg,igy alig volt gépkocsoval járőrözés gyalog meg hogyan lehet akkora teruletet bejárni mint a fél Debrecen s ezt az elvonást valakinek meg kellene köszönni. 2012szept.16-án Közlekedési vetélkedő lesz Debrecenben ahol a polgárőrök a megyéből a kreszből valamint gyakorlatból vizsgáznak.Az első-második részt vevő jut tovább az Országos megméretelésre,mely ez év októberében lesz megtartva,erre a vetélkedőre egyesületunk is benevezet. Szervezetunk 1999. ota tart évi rendszerességgel "Szomszédsági nap" ot a Debrecen Csapókert városrészében a Közösségi Ház szervezésében a Szomszédsági önkéntes csoport,a Kertségi Polgárőr Szervezet, a Közmüvelődési Egyesület részvételével. A Szomszédsági nap igen nagy népszerüségnek örvend.Minden évben több száz résztvevő szórakozk VÁLTOZATOS müsorokon. Az esték fénypontja azéjfélig tartó utca bál,ahol idősek-fiatalok táncolnak a nagyszerü zenekar musorával. A "SZEM" mozgalom növekvő mértékben van jelen a városrész életében.A Szomszédsági napot is kihasználjuk a SZEM toborzására. A Polgárőr Szervezet rendszeresen rendez közlekedési versenyeket,melyre bevontuk a Csapokerti ltalános és a Kinizsi Általános iskola tanulóit.A gyerekek oktatáson,majd gyakorlati versenyeken vettek részt, a követelmények teljesitése után kerékpáros igazolványok boldog tulajdonosai lettek. Az után pótlás nevelését is fontosnak tartjuk,a Kinizsi és a Csapókerti Iskolákban ifju polgárőrök csoportok müködnek. A gyerekek a felnőt polgárőrökkel együtt reggelente segitik a tanulók biztonságos közlekedését. 2012.szept.16-án a Rendőrséggel közösen közlekedési versenyt rendeztunk a Diószegi uton. A célja az Országos közlekedési verseny volt a cél amit 2012.okt.06-án rendeznek meg Budapesten. Az első és második helyezet jutot tovább.Az első helyezet a DEbreceni Kertségi Polgárőrség,második a Beretyóujfalusi Polgárőr Egyesület. Gratulálunk a két szervezetnek. Zajlik az az Apafai lőtéren a vadászpuska világ bajnokság.Szervezetunk alelnöke Puskás Géza aki szintén részt vesz ezen a lövészeten és a szakértők dobogós helyre várják.Reméljük,hogy igazuk lesz. A Puskás lövész klubbal évek óta együtmuködési szerződést kötöttunk,igy a mostani lövészeten is többször feltunnek a polgárőrök az egyuttmuködés értelmében.       

 

2012 .okt 5-6-7-nagyvásárban a Kertsegi Polgárőrség és  a Debrecen Városért Polgárőreég lát el szolgálatot külömböző időpontokban a két szervezet 30-polgárőrrel vesz részt a rendezvényen. Az utóbbi időbwn egyre több rendezvényen kell,hogy résztvegyenek a polgárőrök a mai nap husvét vasárnapján a DVSC-Ujpest labdarúgó mérkőzést 60 polgárőrrel segitünk biztositani a Rendőrségnek,egyre csökenő támogatás mellet.Képgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?TR [ 2012-05-14 10:23 ]

Tisztelt Polgárőrök!
A Biczó István kerti Margaréta utca 15 sz alá valameliyk nap bemásztak ismeretlenek, és a bejárat fölötti mozgásérzékelős lámpát kitépték a falból. Valószínű a napokban be is akarnak menni az épülő félben lévő de egyelőre lakatlan házban. Kérdésem, hogy van-e arrafelé járőrszolgálat?
Köszönettel: Tr.Berettyán Zoltán [ 2012-01-27 02:55 ]

Tisztelt Urak!
Db. Apafája u. végén lakom az Apafi erdő szomszédságában, a Lőtér közelében, közel a volt szovjet laktanyához. Ez utóbbi területéről az elmúlt hónapban lopják a vasat. Több alkalommal is értesítettük a rendőrséget. Legutóbb még a feltételezett elkövetők kocsija is ott állt az erdőben, rajta a vas, s bár tettenérés nem volt, semmi sem lett az egészből, mert másnap már ugyanaz a kocsi cirkált a környéken, és néhány nap múlva a vas is eltünt.
Zavar és bosszant, hogy a környékünkre járnak lopni, és látván a rendőrség közömbösségét, tanácstalan vagyok.
Kérdezném Önöket, hogy mit tanácsolnak, ill. hogy van-e szem-mozgalom, polgárőrség itt a Júlia-telepen? Szívesebben értesíteném őket, ha lopást észlelek, mint a rendőröket, mert semmi hatékonyság nem volt a tevékenységükben.

Tisztelettel: Berettyán Zoltán 06 70 933 65 79, 52/423 248
berettyanz@freemail.hu

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!